You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.Book Online

* Please Fill Required Fields *

Despre noi

Asociația Grupul de Actiune Locala Crisul Negru este o organizație neguvernamentală
formată printr-un parteneriat public-privat, finanțată prin programul LEADER din cadrul
Programului Național de Dezvoltare Rurală. Scopul Asociatiei il reprezinta dezvoltarea zonei din
care fac parte localitatile cuprinse in prezenta asociatie prin elaborarea si implementarea unei
strategii integrate de dezvoltare locala,prin gestionarea fondurilor europene nerambursabile in
sensul cresterii competivitatii sectorului agricol,a imbunatatirii mediului si spatiului rural si
implicit a cresterii calitatii vietii si diversificarii activitatilor economice din spatiul rural .
Asociatia Grupul de Actiune Locala Crisul Negru este un parteneriat public-privat
componenta publica este in proportie de 25% iar componenta privata de 75%, alcatuit din 22
de entitati din care;
-5 comune-Holod,Uileacul de Beius,Ceica,Sambata si Capalna-ca parteneri publici
-3 ong-uri –ca reprezentante ale societatii civile
-4 societati comerciale
-8 persoane fizice autorizate
-1 intreprindere familiar
-1 persoana fizica –ca reprezentate ale mediului privat
Asociatia GAL Crisul Negru se intinde pe o suprafata de 276,56 km 2 din care suprafata
agricola totala este de 203,02km 2.
Relieful in perimetrul GAL-ului este uniform fiind amplasat in mare parte in depresiunea
Crisul Negru si in zona de campie alternand cu zona colinara.
Clima continental moderata se afla sub influenta maselor de aer vestice mai umede si
mai racoroase.

Populatia de pe teritoriul GAL este de 12 088,iar densitatea stabilita ca si raport intre
numarul de locuitori si suprafata este de 43,70 locuitori /km 2 .
La nivelul GAL ponderea cea mai mare o reprezinta sectorul agricol avand o medie de
64% iar in ceea ce priveste sectorul de activitati economice non agricole industrie si artizanat
acestea reprezinta 16%din totalul populatiei.
Teritoriul GAL cu toate ca este ampasat in vecinatatea Parcului National al Muntilor
Apuseni beneficiind de prezenta unor atractii turistice unice cum ar fi Valea Ormanului ,Barajul
peste Crisul Negru de la Uileacul de Beius si Piatra Pietranilor si a unui peisaj natural deosebit
turismul in zona este insufficient dezvoltat.
Serviciile medicale pe teritoriul GAL se presteaza prin intermediul cabinetelor medicale
apartinand medicilor de familie,cabinet stomatologice si farmacii.
Educatia include invatamantul prescolar si invatamantul scolar(primar si gimnazial)
continuarea procesului de educatie se face in localitatilee din zona.